ความเห็น 2350801

สาธุการ โน้ตทางใน

ดอกไม้
IP: xxx.87.51.56
เขียนเมื่อ 

ก็เคยอ่านและมีครูเล่าว่าเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงเป็นเพลงครู ต้องต่อจากครูและต้องเคยได้รับการครอบมาก่อน เรามองได้ 3 แง่ 1.ครูต้องการอนุรักษ์ทางของครูไม่ให้คนที่ครูไม่เต็มใจได้เพลงไป 2.เพลงหน้าพาทย์เกี่ยวกับเทพเจ้า เราชาวพุทธก็ยังเชื่อเรื่องเทพเจ้า แต่ไม่เห็นชาวพุทธร่วมพิธีกรรมเพ่อเทพเจ้าเหมือนพวกฮินดีอย่างจริงจัง มีแต่ในพิธีไหว้ครูเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเคารพเพียงแต่ปากมากกว่า แล้วก็อ้างกันว่าจะเป็นอัปรีย์ จัญไร ตามปากต่อๆกันมา เราใช้เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนครูมากกว่าจะเป็นเทพเจ้าที่มีฤทธิ์ 3.เป็นการปกป้องวิชาชีพดนตรีไทย ไม่ให้พวกอื่น อาชีพอื่น แย่งทางหากินได้ ดังนั้นฉันคิดว่าการเผยแพร่ความรู้ทำให้ความรู้งอกงาม หากบีโธเฟนหรือโมสาร์ทไม่เขียนโน้ตและเผยแพร่ ก็คงไม่มีใครสืบทอดความรู้ที่งดงามนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ควรยึดถือและปฏิบัติตามก็คือ เราต้องมีความกตัญญูรู้คุณครู ศึกษาด้วยความเคารพความศรัทธาอย่างแท้จริง ใครจะรู้บ้างว่า ครูที่มีชื่อเสียงฝีมือดีเลิศ บางท่านได้ความรู้มาจากการลักจำก่อน แล้วเข้าไปกราบหาครูเพื่อขอต่อเพลงเพื่อเป็นมงคลและชี้แนะในรายละเอียดเพิ่มเติม ขอสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ แต่ขอให้กระทำด้วยความศรัทธา จริงใจ ไม่ใช่ทำเล่นๆ อ.มนตรี ตราโมท ท่านเคยบอกว่า ของอะไรที่ดี มันก็จะคงอยู่ตลอดไป อะไรที่ไม่ดี เช่น เพลงทีมีคนแต่งแต่ไม่ไพเราะ นับวันก็จะเลือนหายไป เป็นธรรมดา หากคนในวงการดนตรีไทยใจกว้าง เพลงไทยก็จะไม่มีวันดับสลาย แต่กลับจะยิ่งเฟื่องฟูยิ่งๆ ขึ้น จาก คนรักเพลงไทย