ความเห็น 2348958

เห็น..ดาวเคียงเดือน

เขียนเมื่อ 

คุณชำนาญ

ดาวเคียงเดือน น่าจะมีเรื่องดีดี เกิดขึ้นในประเทศไทยนะ

พี่เคยอ่านคำทำนาย

ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเริ่มดีขึ้น ความสงบจะกลับมาอีกครั้ง