ความเห็น 2348637

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

 มีคุณครูท่านได้    บอกสอน

ให้สิ่งอันบวร         เลิศล้ำ

ปัญญานับเป็นพร    มากค่า

งานศึกษาปลูกปั้น  ท่านนั้นเปรมปรีดิ์

.....มาร่วมแสดงความระลึกถึงพระคุณคุณครู ด้วยบทโคลงที่ไม่ไพเราะ.