ความเห็น 2348570

มุมหนึ่ง…ของชีวิต ที่ทะเลอันเงียบสงบ

เขียนเมื่อ 

กลับมาเยี่ยมบ้าน ด้วยคนครับ

 

เพิ่มเติมบันทึกจาก ต้นกล้า ...

ที่ตอบคุณบีเวอร์ไว้ ครับ

ในอดีต "cheaf food for cheaf labor" เป็นตัวเร่ง แรงงานเเฝงออกจากระบบเศรษฐกิจภาคเกษตร มายังภาคอุตสาหกรรม การผลิตอาหารราคาถูก เพื่อแรงงานราคาถูก ก็มาพร้อมๆกัน  เป็นเช่นนั้นจริงๆ ครับ  

เมื่อยุคสมัยผ่านไป ตลาดเปิดกว้างขึ้น ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

ผมก็เลยเรียนรู้ได้ว่า "ข้าวคือพืชคุณธรรม" เป็นอาหารหลัก จะขายเเพงมากไม่ได้ ประชาชนทั้งโลกจะเดือดร้อน  (ระบบตลาดต้องกลับมาดู ส่วนเเบ่งรายได้ พ่อค้ากับเกษตรกรว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่)

"คนปลูกข้าว" ต้องกลับมาวิเคราะห์ "ตลาดให้ออกว่า ข้าวที่ปลูก จะขายให้ใคร ? จะสร้างสมดุลให้กับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

"ตลาดข้าว มี "สอง" ตลาดหลัก"

1.ตลาดเมล็ดพันธุ์ : "ผู้ผลิตน้อยราย สามารถกำหนดราคาได้"

2.ตลาดผู้บริโภค : คนปลูกข้าว ต้องการขายใคร ใน 3 กลุ่มด้านล่าง

2.1 กินเพื่อพลังงาน - เพื่อแรงงานทั่วไป

2.2 กินเพื่ออิ่ม - เพื่อชนชั้นกลาง

2.3 กินเพื่ออร่อย  - สำหรับผู้มีรายได้และรักสุขภาพ-ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดสาร

ตลาด 2.1 และ 2.2 เป็นตลาด แข่งขัน ผู้ผลิตย่อมไม่สามารถกำหนดราคาได้

ตลาด 2.3 "ผู้ผลิตน้อยราย สามารถกำหนดราคาได้" ผู้บริโภคยินดีจ่าย ถ้าสินค้าเค้าดีจริง!!!

จึงเรียนมาแลกเปลี่ยน ครับ