ความเห็น 2345724

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

ธนันดา
IP: xxx.53.30.200
เขียนเมื่อ 

การสอบ las มีผลอะไรกับการเรียนต่อในโรงเรียนเดิม หรือการจะไปเข้าโรงเรียน หรือมหาวิทยลัยหรือไม่คะ

หรือเป็นเพียงแค่การสอบอีกอัน ไว้ให้เด็กสอบเพื่อรู้คะแนนสอบตัวเอง แล้วจะได้รู้ค่าสถิติอื่นๆ ด้วยหรือไม่

สรุปคำถามหลัก สอบ LAS ไปทำไม