ความเห็น 23455

กล้องดิจิตอล "มีประกัน" แต่ดันเป็น "ของหิ้ว" ... เจ็บนี้ ... อีกนาน !

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์พินิจ..."Handy"
  • เรื่องที่อาจารย์นำมาเล่า ให้ข้อคิดดีมากครับ
  • ถ้าอาจารย์รวมเรื่องกล้องดิจิตอลเป็นชุดบทความ (series) ได้น่าจะมีประโยชน์มากครับ ต่อไปจะใช้อ้างอิงเป็น references ได้
  • ขอขอบคุณ...