ความเห็น 2344301

การเงินส่วนบุคคล

[email protected]
IP: xxx.114.111.170
เขียนเมื่อ 

สอนวิชาการเงินส่วนบุคคล แต่ยังไม่มีสื่อที่จะสร้างความสนใจให้เด็กสนใจเรียน และสนุกได้ จึงอยากจะขอสื่อวิชานี้ค่ะ

พิมสมร