ความเห็น 2342709

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับIco48

กลอนคุณยายไม่ไพเราะเสนาะโสต

ขอได้โปรดให้อภัยในเนื้อหา

เขียนเรื่อยเปื่อยเหมือนร้อยกรองธรรมดา

หากจะหาคำคล้องจองปวดหมองเอย