ความเห็น 2339600

ขอบคุณ "(รัก) สามเส้า"

เขียนเมื่อ 

ตามความเข้าใจ เส้า คือ แพร่ง แพร่ง คือ ทางเลือก รักสามเส้า คือทางเลือก สามทาง ทางที่หนึ่ง วางเฉยกับการพัฒนา ทางที่สอง เลือกรับเฉพาะที่สนใจ ทางที่สาม รับทุกทางแต่พิจารณาอันไหนมีความสำคัญ แต่ตามความคิดสิ่งใดที่คิดว่าดีที่สุดก็ทำไป เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจ