ความเห็น 2335189

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

จะยิ่งใหญ่เทียมฟ้ามหาสมุทร

ร่ำรวยสุดศักดินามหาศาล

ล้วนแต่ครูสร้างสรรค์นิรันดร์กาล

ทุกปู่ย่าตาหลานล้วนศิษย์ครู