ความเห็น 2334916

JJ2011V01_22 ครูแพทย์ที่ดีในมุมมองของนักเรียนแพทย์มอดินแดง

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านโตโต้ ยินดี ต้อนรับ เข้าเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ ครับ 

  • คนที่รู้ว่าใครคือ ครู และ รู้ว่าต้องประพฤติตนเช่นไรกับครู คือ ฅน ครับ สาธุ