ความเห็น 2334641

JJ2011V01_22 ครูแพทย์ที่ดีในมุมมองของนักเรียนแพทย์มอดินแดง

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน sha แก่งคอย ขงจื่อ ว่า "ใครที่รู้ที่ฉันไม่รู้ ท่าน ยกย่องให้เป็น ครูของท่านทั้งนั้น"