ความเห็น 2334639

JJ2011V01_22 ครูแพทย์ที่ดีในมุมมองของนักเรียนแพทย์มอดินแดง

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านกระติก ในมุมมอง นักเรียนแพทย์ ยังมี ครูทองอวบ อ.ศรีเวียง อ.จามรี อีกครับ