ความเห็น 2332979

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

เป็นแบบอย่างของศิษย์ที่ดี ศิษย์ยอดกตัญญู คืคุณยายนี้แหละ

ขอให้พรอันประเสริฐที่ให้ไว้ และส่งไปถึงครูทุกๆคนจงตอบสนองคุณยายให้ได้ผลดีตลอดไป

สาธุ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ