ความเห็น 2332755

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

กราบครูด้วยใจเปี่ยมศรัทธา....ครับ