ความเห็น


ความเป็นมาของหมู่ ๕ บ้านตาลิน ของตำบลหนองบัว
และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวันครู (๒๕๐๔)

เมื่อเย็นวานวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ผมได้มีโอกาสกับคุณฉิก : คุณศักดิ์ศรี พิทักษ์อำนวย ลูกหลานคนหนองบัวและเป็นน้องเพื่อน-รุ่นน้องโรงเรียนหนองบัวเทพฯกับหนองคอก ไปเยี่ยมคารวะอดีตนายอำเภอของอำเภอท่านหนึ่งที่ตลาดสี่มุมเมือง ชื่อ นายสมหมาย ฉัตรทอง ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภออยู่ที่อำเภอหนองบัวในช่วงปี ๒๕๒๔-๒๕๒๘ และเป็นผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลอำเภอหนองบัวไว้เป็นอย่างดีท่านหนึ่ง ตลอดจนนำประชาชนทำอนุสาวรีย์รถแทรกเตอร์และนายอำเภออรุณ วิไลรัตน์ ปัจจุบันท่านอายุ ๖๘ ปี

ได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอำเภอหนองบัวอีกหลายอย่างรวมทั้งเกี่ยวกับบ้านตาลินและโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) โดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าที่บ้านตาลินได้แบ่งเป็นหมู่ ๕ มาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เนื่องด้วยท่านนายอำเภออรุณ วิไลรัตน์เช่นกัน โดยในยุคของท่านปีหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ และหมู่ ๗ เดิมของอำเภอหนองบัว ทำงานได้ไม่เต็ทมที่เนื่องจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนั้นชราภาพมากแล้ว นายอำเภออรุณจึงยุบหมู่ ๕ และหมู่ ๗ เดิมในตัวชุมชนของหนองบัว แล้วตั้งหมู่ ๕ ขึ้นใหม่ที่บ้านตาลิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนบ้านตาลินและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)มาจนถึงปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี