ความเห็น 23272

เรียนป.โททำไม

Kroo.. Aor
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง......เจ้าค่ะ

   สำหรับตัวเองแล้ว..การมาเรียน ป.โท  ได้ประสบการณ์หลายอย่าง  ทั้งความรู้..ที่สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพ เพื่อน..ที่น่ารักทุกคน  จากทั่วทุกทิศ  ได้ออกมานอกกะลา..รู้..เห็น..เปิดโลกทัศน์..มุมมองในการทำงานและการดำเนินชีวิต...รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับเพื่อนๆ  ได้สิ่งต่าง ๆ ที่มีมากมายซึ่งมากกว่า..ใบปริญญาบัตร