ความเห็น 2324763

เมื่อใจระบายสี

เขียนเมื่อ 

@@@ผ้าพื้นขาวเมื่อถูกปาดวาดด้วยสี

ก็เหมือนมีชีวิตด้วยสดใส

เพราะคนวาดทุ่มเทให้ด้วยใจ

ทำให้ใช่กลมกลืนไปด้วยกัน@@@