ความเห็น 2324605

Aging Society จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป เมื่อ "อายุ ไม่เข้าใครออกใคร เกษตรกรต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนแก่"

อ แกะ
IP: xxx.192.211.4
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน่าตกใจครับ บ้านเราความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่าง ๆ การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เกษตรกรขาดความรู้ ไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคผลผลิต แม้กระทั่งสุขภาพของตัวเอง อยากให้ข้อมูลดี ๆ มีประโยชน์ต่อคนที่ควรรับรู้จริง ๆ ขอบคุณข้อมูลดี ๆ นะครับ และขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นของท่านในเรื่องเล่าของท่านเบดูอิน นะครับ