ความเห็น 232266

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณ

P

ถอยหลังมาดูเห็นคุณมาอ่านบันทึก

ที่หมู่บ้านผมก็เป็นสังคมที่มีไทยพุทธกับมุสลิมอยู่รวมกันครับ สลับกันบ้านต่อบ้านเลยครับ...

เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจเรียนรู้มากนะครับ...ควรทำวิจัย...ว่าอยู่กันอย่างไร...?

ขอบคุณครับ