ความเห็น 2322339

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

ครูภาษาไทย
IP: xxx.47.134.183
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนให้ด้วยอีกคนค่ะ เพราะอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยป.3มากค่ะ