ความเห็น 2321820

คุณค่าของพลู

เขียนเมื่อ 
  • สมัย ม.ต้น ครูภาทิพต้องไปขายพลูในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน
  • ขณะที่เพื่อน ๆ เดินไป โรงเรียน ครูภาทิพยังอยู่ที่ตลาดอยู่เลย
  • พ่อครูภาทิพใช้ต้นเพกาทำค้างพลู
  • แต่ครูภาทิพไม่รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพลูเลยนะ  ขอบคุณมากค่ะ