ความเห็น 2320798

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ..

IP: xxx.19.69.195
เขียนเมื่อ 

น่าจะอธิบายรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อให้มากกว่านี้

เพื่อที่ผู้ที่ต้องการศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

จะได้เข้าใจมกว่านี้