ความเห็น 2319898

ธรรมะหลวงปู่ผาง มีชื่อไม่อยากให้ปรากฏ มียศไม่อยากให้ลือชา

เขียนเมื่อ 

เห็นแล้วอิ่มบุญในศรัทธา มีความสุขยั่งยืนครับ