ความเห็น 2319770

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึกที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงต่อผู้บริหารเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ยิ่งต่อคนในองค์กรด้วยนะคะ