ความเห็น 231598

เครื่องมือช่วยเลือกคน

เขียนเมื่อ 

น่าคิดครับอาจารย์

ที่จริงผมไม่ชอบการเหมารวม (generalization) เลยครับ แต่งานนี้คงต้องเหมารวมว่าการศึกษาทางสังคมวิทยาแบบตะวันตก เป็นการเหมารวมเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ก็จะไม่มีเครื่องมืออธิบายพลวัตของสังคมได้ดีพอครับ