ความเห็น 2315739

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ขอให้มีความสุขกายสุขใจนะคะ

ขอบคุณสำหรับคลังความรู้ที่นี่ที่ประมาณค่ามิได้ ขอบพระคุณค่ะ