ความเห็น 2315559

ประเมินผลการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ(2 ปี)ของผม

เขียนเมื่อ 
  • กราบสวัสดีปีให่ท่านอ่านจารย์ธเนศค่ะ
  • เข้ามาเรียนรู้การปฏิบัติตนของท่าน  เพื่อขัดเกลาชีวิตตัวเองค่ะ 
  • ขออวยพรให้ท่านอาจารย์สุขภาพดี   ปลอดโรคปลอดภัย  มีอายุยืนนานค่ะ