ความเห็น 2314763

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                     

               ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้

อาจารย์จันทวรรณ และครอบครัวจงมีความสุข สดชื่น สมหวัง มีพลังใจและกาย

ตลอดไปค่ะ