ความเห็น 2313584

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • แหล่งเรียนรู้นี้ นอกจากจะลดความเหลื่อมล้ำแล้ว
  • ยังก่อให้เกิดความคิดดีๆให้มีในสังคม
  • อานิสงค์นี้ขอให้ส่งผล อาจารย์ ครอบครัวและทุกคนรอบกาย พบแต่ความสุขความเจริญนะคะ