ความเห็น 2313175

ประเมินผลการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ(2 ปี)ของผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                     

                ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สดชื่น สมหวังทุกประการตลอดไปเทอญ