ความเห็น 2312753

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์

พื้นที่แห่งนี้มีอานุภาพหนักหนา ได้พบพาเหล่ากัลยาณมิตร ผูกจิตมิตรไมตรี