ความเห็น 2312558

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่คะ อาจารย์

ขอให้มีความสุข สมหวัง พระเจ้าอวยพรนะคะ

ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

หายจากโรคภัยไข้เจ็บคะ