ความเห็น 2312252

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

ยุวดี สุขเรือน
IP: xxx.174.89.52
เขียนเมื่อ 

      เรียน คุณครูอ้อ   ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำการสอนภาษาไทยแบบ bblระดับชั้น ป.1 และ ป.2  มีความประสงค์ที่จะขอแผนการสอนของคุณครู ขอความกรุณาท่านช่วยส่งมาให้เป็นวิทยาทาน ขอขอบพระคุณค่ะ