ความเห็น 2311543

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับโกทูโน

สนับสนุน digital divide และ knowledge divide นะครับ และในขณะเดียวกันก็อยากให้ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในสาขาต่างๆ ด้วย เพราะมีข้อดีมาก ไม่แพ้ผ่านทางดิจิตัลครับ ถ้าจะให้มีการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งดิจิตัลและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ก็จะดีมากครับ