ความเห็น 23075

"การมองมนุษย์" ในการให้คำปรึกษา

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณ"ชายขอบ"

                                                                คน >>>>> ------->>>>> มนุษย์

สิ่งสำคัญ คือ การที่เรารับรู้ตัวตนเอง ว่าเราเป็นคนอย่างไร ยอมรับตนเอง โดยยอมรับทั้งข้อดี และข้อเสีย ของตนเองให้ได้ และเราเลือกที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้ "ข้อเสีย" นั้นเป็นฐานในการพัฒนาตนเอง ให้ก่อเกิดความเจริญงอกงามในตนเอง หากเรามีการได้ทบทวนตนเองอยู่บ่อยๆ และประจำ จะทำให้เรามองเห็นเราชัดเจนขึ้น