ความเห็น 2307489

ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษา2552 โรงเรียนคลองลานวิทยา

เด็กคลองลาน
IP: xxx.180.184.215
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนมีกิจกรรมมากเเละดีเป็นที่ชื่อชอบของเด็กเด็กนักเรียน

คะจากผู้ปกครองของนักเรียนคะ