ความเห็น 2305314

กระดานชนวน (ไทย) กับ กระดานชนวน (ฝรั่ง)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูทับทิม ขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะ