ความเห็น 2303933

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

คุณกระรอกแทะ

เห็นด้วย จองที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลาครับหรือติดต่อผ่านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด