ความเห็น 23035

"การมองมนุษย์" ในการให้คำปรึกษา

ชายขอบ
IP: xxx.10.225.9
เขียนเมื่อ 

     เป็นมนุษย์ที่สุดแสนประเสร็ฐนัก หากทำได้ดังที่ว่า แต่บางครั้งมนุษย์ก็ลืมนึกไปว่าการนำตัวเองเข้าไป "คอยให้คำปรึกษา" ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง ตรงนี้ต้องทบทวน และควรระวัง