ความเห็น 23034

การจำลอง Web Server ด้วย XAMPP

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมก็พัฒนาโปรแกรมแบบ XAMPP

แต่เพิ่ม Application อย่าง moodle, wordpress, postnuke และ oscommerce เข้าไปด้วย เห็นการติดตั้ง ftp server ในโปรแกรมนี้ ทำให้ฉุกคิดได้ว่าชุด thaiabc น่าจะมีโปรแกรมนี้

โรงเรียนต่าง ๆ น่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

โปรแกรม thaiabc ที่ download จาก thaiabc.com
ก็รวมการติดตั้ง apache, php และ mysql เช่นกันครับ
แต่เน้นให้ใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียน เพราะมีตัวอย่างข้อสอบ
และ source code หลายตัวครับ