ความเห็น 2303245

การนั่งสนทนาและเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการวิจัยแบบ PAR กับชุมชนและกลุ่มประชาชน

ณัฐพัชร์
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะอาจารย์ ..
  • ภาพบรรยากาศการนั่งสนทนาและเล่าเรื่อง เพื่อถอดบทเรียนการทำงานและสรุปเป็นประเด็นเพื่อการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการของสถาบันฯ เมื่อวันก่อนค่ะ ..
  • เผื่ออาจารย์หยิบใช้ ..