ความเห็น 2302180

รายงานความก้าวหน้า วษท.ขอนแก่น

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ทุกท่านสบายดี อ.กันนิกา ย้ายไปรับราชการที่ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ปีหน้า 54