ความเห็น 2302146

การนั่งสนทนาและเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการวิจัยแบบ PAR กับชุมชนและกลุ่มประชาชน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่คิมครับ

  • พูดอย่างภาษาลาวบ้านเกิดผมที่หนองบัว นครสวรรค์นี่ ก็ต้องบอกว่า "คือแท้น๊อ...คือหลาย" ครับ
  • "....เข้าไปทำกิจกรรมกับชาวบ้านก่อน ....." "....รอสังเกตดูความพร้อม..."  "....อดทนฟังขี้เมาคุยปัญหาต่างๆให้ฟังสารพัด..."............!!!!!
  • วิธีการและสิ่งที่ดำเนินไปตามสภาพเหตุปัจจัยเฉพาะของมันอย่างนี้ นับว่าเป็นบทเรียนและวิธีจัดการความรู้ของจริงในภาคปฏิบัติที่มีคุณค่ามากครับ
  • ความสนใจของพี่คิมกับท่าน ผอ.โรงเรียน ในการพัฒนา องค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ก็ทั้งน่าสนใจและในชนบทนั้น ก็คงจะมีคุณูปการต่อชาวบ้านทุกกลุ่มเลยนะครับ
  • ยิ่งได้ ผอ.โรงเรียน และนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทให้มีรูปแบบดำเนินการใหม่ๆ ทั้งเพื่อพัฒนาการศึกษาและเพื่อเป็นหน่วยวิชาการ พัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน ก็จะยิ่งน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์มากต่อสังคมนะครับ
  • ขอเป็นแรงเชียร์และติดตามเป็นแรงหนุนอย่างเต็มที่ครับ