ความเห็น 22996

ควันหลงส่งท้ายสงกรานต์:บทเรียนส่งท้ายที่ไม่สุดท้าย

ชายขอบ
IP: xxx.10.225.67
เขียนเมื่อ 
     เมื่อมีการแข่งกันไม่มีตัวเลข และเป็นเชิงนโยบาย ตัวเลขก็คือตัวเลข จะต่ำลงได้อย่างสามัคคี พร้อมเพรียงกัน (ทักทาย ไม่ได้ทักท้วง แต่ก็พอให้นึก ๆ ไว้)