ความเห็น 2299262

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

โอ๊ค
IP: xxx.185.129.244
เขียนเมื่อ 

ธัมมาธิปไตย สังคมไทยเปนสุข

ประชาธิปไตย ไม่ใช่อยู่ที่การเลือกตั้ง แบบคนเสื้อแดงเข้าใจผิด

การเลือกตั้งเปนแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แค่ ๑๐% ของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย สาระที่สำคัญคือต้องดูว่า การใช้อำนาจรัฐเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อพวกพ้อง

เพราะถ้าพรรคไหนเลือกตั้งเข้ามาเพื่อโกงกินชาติบ้านเมือง ก็เปนเพียงแก๊ง ๑๘ มงกุฏเท่านั้น