ความเห็น 2296220

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

เขียนเมื่อ 

กุหลาบนี้ปลูกโดยแม่ครูภาทิพ

        เมื่อดอกไม้แวะร้อยถ้อยบุปผา

เป็นคำกลอนฝากมาน่าถนอม

ขอบคุณคำร้อยเรียงเยี่ยงพะยอม

คำฝากหอมกลิ่นบุปผาผกากราย