ความเห็น 2296174

บ้านเอื้ออาทร : อวดเรือนหลังใหม่ : กับแนวคิดธุรกิจแบบพอเพียง

11111
IP: xxx.42.115.128
เขียนเมื่อ 

ประชาชนทุกคนไม่ได้อยากได้คำว่าเอื้ออาทรหรอก/..เพราะในชีวิตจริงที่ต้องผ่อนบ้านแต่ละเดือนไม่เอื้ออาทรแล้ว...ถ้าเทียบกับดอกเบี้ยจากธนาคาร....รัฐบาลแก้ไขด่วน...ก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่/รัฐเก่าทำไว้ก็เจ็บแล้วอย่าซ้ำเติมกว่านี้เลย/