ความเห็น 22948

สังเวชนียสถาน (3)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.11
เขียนเมื่อ 
  • เชิญชมภาพพระพทธเมตตา ภายในวิหารพุทธคยา นิยมเตรียมผ้า โดยเฉพาะผ้าไตรไปถวาย ที่นี่   >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/Gaya%20Buddha.jpg
  • เชิญชมภาพแผนที่ จะเห็นว่า อินเดียมีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตะแคง พุทธคยาอยู่ระหว่างเมืองกัลกัตตา-พาราณสี(จาก Walking with the Buddha: Buddhist pilgrimage in India. 1999 P.143 ที่นี่ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/India%20map.jpg
  • เชิญชมภาพแผนที่อินเดีย (7=พุทธคยา; 4=สารนาถ) หนังสือเล่มเดียวกัน P.17 ที่นี่ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/India-map-2.jpg