ความเห็น 2294292

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.172.180.196
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน อาจารย์ที่เครพและศัธธาอย่างยิ่ง

เดือน ธันวาคม 2549 ผมได้ค้นพบ รูป ปริมาณ ของ คติ ใน มิติ โดย บังเอิญ ขณะที่ผมกําลัง

จะไปขอจดลิขสิทธิ์ ที่สํานักงานพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก ณ.พระอุโบสถ หลวงพ่อพระพุทธชินราช

การค้นพบ ในครั้งนั้น ทําให้ผมพบว่า ความจริงแล้ว วิชา คณิตฯ ที่เราเคยเชื่อกันว่า มีลักษณะ ทางการเรียนเป็น รูปแบบ ของ

นามธรรม ทางปริมาณ แต่โดยแท้จริงแล้ว เราเรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมาณ ที่มี รูปลักษณ์ เป็น รูปธรรม ทางปริมาณ เพราะ ปริมาณ

(จานวน) ที่เรานํามาศึกษา นั้น มีที่มา จาก การนับหรือการวัดแล้วนับ หรือ/และ ผสมกัน ของ ที่มา จาก การนับ-การวัดแล้วนับ

หาค่า ปริมาณ จริง จากข้อมูล ที่เราต้องการเรียนรู้ และ ได้นํามาสร้าง มิติ ของ เนื้อหา ของ เรื่องนั้นๆ โดยผ่านการสแดงแทน ด้วย

การแทน ของ สัญลักษณ์ ต่างๆ ทางทฤษฏี ทางจํานวน(ปริมาณ)

นัยอีกนัยหนึ่ง ของ ไอสไตน์ คือ การบอก ปริมาณ ของ คติ (การบอกปริมาณจริงบนเส้นกราฟ(หรือเส้นบอกปริมาณจริง

แบบคติ) ของ ปริมาณ ทั้งแบบ มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีความสัสพันธ์

กล่าวได้ว่า ไอสไตน์ เกือบพบ รูป ปริมาณ ของ คติ

ที่มี รูป แสดงได้ดังนี้คือ เมื่อ a=b และ b=c แล้ว ดังนั้น a=c

a

___________

b

___________

c

____________